AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY

Firma EKF24 prowadzi dystrybucję różnymi kanałami. Docieramy do klientów w Polsce poprzez :
  • Grupę Doradców Handlowych zatrudnionych w EKF24
  • Autoryzowanych dystrybutorów EKF24
  • Oddziały franczyzowe